Thực hiện

  1. Đậu hủ xốt cà, rau thơm salad chấm kèm: https://cookpad.com/vn/cong-thuc/14406831-d%E1%BA%ADu-h%E1%BB%A7-x%E1%BB%91t-ca-chay?invite_token=fuX3gz6wR6aU4mdoHFBZEoqu&shared_at=1610534984
  2. Đậu hủ chiên, đậu bắp chấm chao: đậu hủ chiên vàng giòn. Đậu bắp luộc chấm kèm với chao
  3. Mướp khía xào nấm bào ngư: https://cookpad.com/vn/cong-thuc/14406728-m%C6%B0%E1%BB%9Bp-khia-xao-n%E1%BA%A5m-bao-ng%C6%B0?invite_token=CGRPRyir3jTCGb7FWLoKdkdn&shared_at=1610534427
  4. Mời cả nhà dùng cơm chay