Thực hiện

  1. Cá thu kho nước tương: https://cookpad.com/vn/cong-thuc/14190299-ca-thu-kho-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-t%C6%B0%C6%A1ng?invite_token=JrciZREV21iWSuCY1XyC6xmz&shared_at=1607519064
  2. Canh bí đao nấu gà: https://cookpad.com/vn/cong-thuc/14190258-canh-bi-dao-n%E1%BA%A5u-ga?invite_token=nQXPSbudQcRhJsJ2uogYkguU&shared_at=1607518946
  3. Cải thìa xào nấm: https://cookpad.com/vn/cong-thuc/14190292-c%E1%BA%A3i-ng%E1%BB%93ng-xao-n%E1%BA%A5m-chay?invite_token=Ww7LJ6fhUjjR1LreAXrYqzoy&shared_at=1607518993
  4. Mời cả nhà dùng cơm